DSB om fasttelefoniavviklingen:

(Bilde: Mediehuset Nettavisen)

Sikkerheten svekkes på fire punkter

Ber myndighetene utrede sivil bruk av forsvarets nett.

Telenors avvikling av fasttelefoni-nettet virker negativt på samfunnsikkerhet og beredskap. Det er konklusjonen til Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), i en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet. Her trekker direktoratet frem svekkelser på fire områder: Redundansen på systemnivå vil bli redusert, ettersom alt vil bli produsert på én IP-basert plattform. Ekomnettet vil i større grad enn før kunne bli eksponert for cyberangrep av ulike slag. En

Forsiden akkurat nå

Til toppen