Distriktenes digitale klasseskille

Kommunalminister Åslaug Haga er bekymret for at ”vi i distriktsperspektiv bygger et digital klasseskille”. Paradoksalt nok har Staten selv lagt opp til dette klasseskillet gjennom sine dekningskrav i  3G-konsesjonene. Men det finnes en mulig utvei, skriver nyhetsredaktør Bjørn Veseth i denne kommentaren.

Bjørn Veseth
6. sep. 2007 - 00:00

Haga slår fast at mobilnett er ”nødvendig infrastruktur” og har tilbudt en milliard statlige kroner for å øke mobildekningen til 100 prosent av befolkningen. Telenors beregninger viser at 890 millioner er nok til å dekke ikke bare de dekningsløsehjem, men også 2000 km riksvei og et par hundre tuneller.

Les mer om: