Distriktenes digitale klasseskille

Kommunalminister Åslaug Haga er bekymret for at ”vi i distriktsperspektiv bygger et digital klasseskille”. Paradoksalt nok har Staten selv lagt opp til dette klasseskillet gjennom sine dekningskrav i  3G-konsesjonene. Men det finnes en mulig utvei.

Distriktenes digitale klasseskille

Kommunalminister Åslaug Haga er bekymret for at ”vi i distriktsperspektiv bygger et digital klasseskille”. Paradoksalt nok har Staten selv lagt opp til dette klasseskillet gjennom sine dekningskrav i  3G-konsesjonene. Men det finnes en mulig utvei.

Forsiden akkurat nå

Til toppen