Digital

Et signal som representeres ved binære tall (totall-systemet: 0 eller 1). Datamaskiner behandler digital informasjon. Digital informasjon avløser i stigende grad analog informasjon, blant annet fordi det er billigere og gir en mer effektiv utnyttelse av transmisjonslinjer. Digital teknologi er grunnlaget for de siste tiårs utvikling av telekommunikasjon og media, samt mye annet. "Digit" betyr egentlig "finger". På engelsk/amerikansk brukes "digit" også om siffer.

Et signal som representeres ved binære tall (totall-systemet: 0 eller 1). Datamaskiner behandler digital informasjon. Digital informasjon avløser i stigende grad analog informasjon, blant annet fordi det er billigere og gir en mer effektiv utnyttelse av transmisjonslinjer. Digital teknologi er grunnlaget for de siste tiårs utvikling av telekommunikasjon og media, samt mye annet. "Digit" betyr egentlig "finger". På engelsk/amerikansk brukes "digit" også om siffer.

Forsiden akkurat nå

Til toppen