Digital signatur

En metode for å identifisere en person som sender av et digitalt og kryptert dokument. Hensikten med digital signatur er at mottaker skal være sikker på at avsender er den han/hun gir seg ut for å være, og vise versa. Digital signatur anses som en forutsetning for at e-handel og m-handel skal slå igjennom, ettersom det er mye skepsis blant folk flest rundt sikkerheten ved slike tjenester. Digital signatur vil også være grunnleggende for utvikling og forenkling av offentlige forvaltning og tjenester. Det finnes flere forskjellige og konkurrerende løsninger for digital signatur, men de har gjerne til felles at de utstedes av en spesiell sertifiserende instans. Løsningen inneholder brukerens navn, identifikasjonsnummer, utløpsdato og en kopi av signaturholderens PIN-kode.

En metode for å identifisere en person som sender av et digitalt og kryptert dokument. Hensikten med digital signatur er at mottaker skal være sikker på at avsender er den han/hun gir seg ut for å være, og vise versa. Digital signatur anses som en forutsetning for at e-handel og m-handel skal slå igjennom, ettersom det er mye skepsis blant folk flest rundt sikkerheten ved slike tjenester. Digital signatur vil også være grunnleggende for utvikling og forenkling av offentlige forvaltning og tjenester. Det finnes flere forskjellige og konkurrerende løsninger for digital signatur, men de har gjerne til felles at de utstedes av en spesiell sertifiserende instans. Løsningen inneholder brukerens navn, identifikasjonsnummer, utløpsdato og en kopi av signaturholderens PIN-kode.

Forsiden akkurat nå

Til toppen