Deutche Telekom kutter 30.000 i fastnett

Deutsche Telekom skal redusere arbeidstokken i fastnettdivisjonen med 30.000 på tre år. Men de rigide lovene for tysk arbeidsmarked gjør at Deutsche Telekom får ansvaret for å omskolere og omplassere 25.000 av dem.

Av Bjørn Veseth Fastnettdivisjonen T-Com er den største i Deutsche Telekom, målt i antall ansatte, med over 117.000 ansatte. Det er langt flere enn omsetningen og utviklingsmulighetene tilsier. Men 40 prosent av de ansatte i DTel har status som statsansatte, og dem er det nesten unulig å si opp etter tyske arbeidslover.  DTel regner derfor med at mellom 2.900 og 4.400 av de ”overtallige” vil forsvinne ved naturlig avgang de neste tre årene. Disse vil ikke bli erstattet med nye. Men

Forsiden akkurat nå

Til toppen