Desktop publishing

Fremstilling av hele sider av trykte publikasjoner på dataskjerm med programmer som Pagemaker og QuarkXPress. Utviklet på 80-tallet med utgangspunkt i Mac-miljøet og er senere blitt rådende teknologi for å lage trykksaker, som produseres hvor man vil og sendes til trykkeriet over telelinjer.

Fremstilling av hele sider av trykte publikasjoner på dataskjerm med programmer som Pagemaker og QuarkXPress. Utviklet på 80-tallet med utgangspunkt i Mac-miljøet og er senere blitt rådende teknologi for å lage trykksaker, som produseres hvor man vil og sendes til trykkeriet over telelinjer.

Forsiden akkurat nå

Til toppen