Smarte strømmålere er nå utsatt til 1. januar 2019.

Departementet misfornøyd med strømmåler-utsettelse

NVE utsatte nylig innføringen av smarte strømmålere fra 2016 til 2018. Nå ber Olje- og energidepartementet om at innføringen skyves frem igjen.

Annerledes er det vanskelig å tolke e-posten som ble sendt fra Olje- og energidepartementet til NVE 16. juli. I denne e-posten bes NVE redegjøre nærmere for utsettelsen, men også konkret vurdere hvordan innføringen kan skje raskere enn den nye fristen. NVE bes vurdere mulighet for ”raskere fremdrift enn foreslått” i brevet sendt nettselskapene 2. juli. NVE bes vurdere hvordan utrullingen kan gjøres skrittvis, nettselskap for nettselskap I brevet viser departementet til at statsrå

Forsiden akkurat nå

Til toppen