Den norske modellen for nettnøytralitet – hvordan er den igjen?

En gjenganger i media og på konferanser i disse «alle er på nettet hele tiden»-tider, er hvordan trafikkveksten på Internett bør håndteres. Hvilke betalingsmodeller som bør gjelde, er en like selvfølgelig del av debatten. Nettnøytraliteten blir ofte trukket frem som en viktig side i slike diskusjoner. Så hva sier egentlig «den norske modellen» for nettnøytralitet om disse spørsmålene? Skriver seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet.

 Seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet forklarer den norske modellen for nettnøytralitet, sett i lys av debatten rundt betalingsmodeller og distribusjon av innhold over Internett.
Debatt
Seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet forklarer den norske modellen for nettnøytralitet, sett i lys av debatten rundt betalingsmodeller og distribusjon av innhold over Internett.

En gjenganger i media og på konferanser i disse «alle er på nettet hele tiden»-tider, er hvordan trafikkveksten på Internett bør håndteres. Hvilke betalingsmodeller som bør gjelde, er en like selvfølgelig del av debatten. Nettnøytraliteten blir ofte trukket frem som en viktig side i slike diskusjoner. Så hva sier egentlig «den norske modellen» for nettnøytralitet om disse spørsmålene? Skriver seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen