Den norske modellen for nettnøytralitet – hvordan er den igjen?

En gjenganger i media og på konferanser i disse «alle er på nettet hele tiden»-tider, er hvordan trafikkveksten på Internett bør håndteres. Hvilke betalingsmodeller som bør gjelde, er en like selvfølgelig del av debatten. Nettnøytraliteten blir ofte trukket frem som en viktig side i slike diskusjoner. Så hva sier egentlig «den norske modellen» for nettnøytralitet om disse spørsmålene? Skriver seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet.

<p>Seniorr&aring;dgiver Frode S&oslash;rensen i Post- og teletilsynet forklarer den norske modellen for nettn&oslash;ytralitet, sett i lys av debatten rundt betalingsmodeller og distribusjon av innhold over Internett.</p>
<p>Seniorr&aring;dgiver Frode S&oslash;rensen i Post- og teletilsynet forklarer den norske modellen for nettn&oslash;ytralitet, sett i lys av debatten rundt betalingsmodeller og distribusjon av innhold over Internett.</p>

Når man vurderer blant annet trafikkvekst og betalingsmodeller, er det viktig å vite hvordan trafikken på Internett egentlig håndteres.

Les mer om: