Den manglende konkurransen i det norske telemarkedet

Jostein Torp analyserer konkurransesituasjonen i det norske telemarkedet. Han peker på årsaker til miseren og kommer med sine synspunkter på hva slags konkurransefremmende tiltak som vil gi best resultat og på hvilke områder de bør fremmes.

Av Jostein Torp, daglig leder i selskapet Telesafe as og styreleder i Teleavisens styre.”Styringskriteriene er i stor grad knyttet til “kostnadsbasert prising”, en vederstyggelighet som er lite egnet til å måle kvalitet og prisnivå på teletjenester i en internasjonal sammenheng.” En rekke hendelser, avisoppslag og undersøkelser det siste året har med all mulig tydelighet vist at avmonopoliseringen av telemarkedet ikke har hatt den ønskede effekt. Avmonopoliseringen skulle føre

Forsiden akkurat nå

Til toppen