Forsvaret, her representert ved jagerflyet F35, er i mange land en stor eier av frekvensressurser som passer til framtidas mobilnett. Blant annet til radar. Utnyttelsen av disse frekvensene er ofte lite effektiv, og det letes etter metoder for å dele på frekvensene. (Bilde: Lockheed Martin)

Deler spektrum med forsvaret

Teknologiselskapene Ericsson, Red Tech og Qualcomm har satt i gang en stor test av fredelig sameksistens med forsvaret i deres spektrum.

Noe av bakgrunnen for testen av teknologien «licensed shares access» (LSA) i Frankrike, er en rapport fra 2013 som forsøkte å forutse utviklingen innen mobil databruk fram mot 2030. Kort sagt viste den en vekst på 100 ganger, samtidig som de forventet tilgjengelige, lisensierte frekvensressursene var beregnet å øke bare fem ganger. En rekke teknologiprosjekter søker å bøte på dette misforholdet, enten det er bruk av mindre celler, altså gjenbruk av spektrum, eller deling av spektr

Forsiden akkurat nå

Til toppen