Kartet viser hvor det er hull i den svenske bredbåndsdekningen.

Dekningskrav på svensk digital dividende

Den svenske Post- og telestyrelsen vil benytte utdelingen av 800-frekvensene for å oppnå full bredbåndsdekning.  Det krever ny og uprøvd auksjonsmodell.

Den svenske bredbåndsplanen ble lagt fram i fjor høst med ambisjoner om at 90 prosent av den svenske befolkningen skal ha 100 mbit/s bredbånd innen 2020. Samtidig skal samtlige svenske husholdninger ha krav på minst 1 megabit/s. Men det koster å grave fiberbredbånd ut til så store deler av befolkningen. Derfor har de svenske myndighetene bedt. Post og telestyrelsen (PTS) til å utrede hvordan frekvenser kan benyttes i spredt bebygde områder. Deres svar er å anbefale at utdelingen av

Forsiden akkurat nå

Til toppen