MOBIL

Urealistisk å tro på sikre IOT-enheter

Det er naivt å tro at nett-tilkoblete leker til en femtilapp vil oppfylle sikkerhetskrav. Sikkerheten må ordnes i nettverkene.

Milliarder av ting kommer på nett de neste tiårene. Ericsson spår 5,1 milliarder ting i mobilnettene om fem år, andre spådommer er både høyere og lavere. Tallet spiller ingen stor rolle. Det blir mange enheter, og de kommer til å være av høyst varierende kvalitet og pris.

Les mer om: