Unnskyld, hva var spørsmålet?

Post- og teletilsynet griper i sitt svar fatt i nettnøytraliteten. Men det var ikke denne det ble stilt spørsmål om. La meg derfor presisere spørsmålet.

Bjørn J. Villa, Dr.Ing Stipendiat ved Institutt for Telematikk, NTNU
6. mars 2014 - 07:12

I mitt utgangspunkt for en debatt vedrørende forholdet mellom innholdsleverandører (for eksempel Netflix) og nettleverandører, vektla jeg ikke aspekter rundt nettnøytralitet, men begrepet ble for så vidt nevnt. 

Les mer om: