Smarte lokalselskaper gjør Norge smartere

Norge digitaliseres raskt. Lokale kraftselskap tilrettelegger for utviklingen og skaper verdier. Men smarte selskap trenger smarte eiere, som ser verdien av selskapene også i fremtiden.

Morten Braarud (Øvre Eiker fibernett) og Audun Kolstad Wiig (KS bedrift energi)
7. des. 2016 - 08:19

Store endringer kommer i Kraft-Norge. Stortinget og et stordriftsvennlig NVE har vedtatt å innføre et selskapsmessig og funksjonelt skille, noe som betyr at kraftselskapene må skille ut nettvirksomheten i en egen enhet. I tillegg vil en rekke grep medføre at kraftselskapenes rolle i lokalsamfunnene endres. Blant disse er innføringen av elhub, databanken som bryter kontakten mellom nettselskap og kraftomsetter. 

Les mer om: