Berit Svendsen og Sigve Brekke under et arrangement på Telenor arena i 2015. Konferansier Stian Blipps ansikt uttrykker den samme forfjamselsen som mange i dag kjenner på.
Debatt
Berit Svendsen og Sigve Brekke under et arrangement på Telenor arena i 2015. Konferansier Stian Blipps ansikt uttrykker den samme forfjamselsen som mange i dag kjenner på. (Bilde: Varog Kervarec)

Råkjøret mot Berit Svendsen

Mye tyder på at skandinaviasjef Berit Svendsen er ferdig i Telenor.

For to uker siden skrev jeg at hodene ikke kommer til å rulle i Telenor. Konklusjonen var basert på at styret og ledelsen ikke ville tillate en offentlig kamp om lederposisjonene i selskapet.

Varog Kervarec er redaktør i Inside Telecom. Bilde: Ingar Næss

Denne forutsetningen har nå falt. Det viser seg at ledelsen ikke bare tillater at massemediene brukes som arena for maktkampen i selskapet, den står sågar bak det og bruker mediene som et verktøy.

Resten av næringslivet kan bare måpe over barneskolekrangelen som utspiller seg. Det er som lugging for åpen scene, så umodent at det knapt er til å begripe at det er et av landets største og mest verdifulle selskaper vi snakker om.

Det vi er vitne til, er svakt lederskap.

Hierarkisk logikk

Det er ikke lenger tvil om at Sigve Brekke og Berit Svendsen er rykende uenige om hvor i Telenor hun bør jobbe. Den hierarkiske logikken tilsier at det er Brekke, ikke Svendsen, som skal ha det siste ordet når slik uenighet inntreffer.

Dette er naturligvis eierne, representert ved styret, enig i. Arbeidslivets spilleregler gjelder for Berit Svendsen akkurat som de gjør det for deg og meg.

I går erkjente Svendsen dette i all offentlighet da hun sa til VG at det er opp til andre å vurdere om de er fornøyde med jobben hun gjør. Denne «andre» er i praksis Sigve Brekke.

– Det er jo ikke sånn at vi kan sitte og bestemme selv om vi skal ha jobben vår eller ikke, sa Svendsen.

Av samme årsak uttrykker styreleder Gunn Wærsted på subtilt vis støtte til konsernsjefen, og ikke konserndirektøren, i spørsmålet.

Sigve Brekke har med andre ord styrelederen i ryggen når han søker å omplassere den synligste av sine toppledere. At Svendsen yter sin sjef motstand i dette, skinner fortsatt igjennom når hun omformulerer spørsmålet til å handle om hvorvidt hun gjør en god jobb eller ikke.

Hadde spørsmålet om omplassering stått og falt på dette alene, kunne ingen konsernsjef i verden flyttet på henne. For Svendsen leverer så det ljomer på alle de parametere offentligheten kjenner til.

Uverdig oppslag

Til tross for at Brekkes mandat har vært klart helt fra starten av, og at dette mandatet underveis har blitt understreket av styrelederen, har han klart å gjøre oppgaven veldig vanskelig for seg selv.

Det er her lederskapet hans svikter.

Det er sørgelig for de mange Telenor-ansatte at farsen får fortsette å utspille seg i mediene. Selve crescendoet fikk vi i så måte i går, da NRK navnga de tre heteste kandidatene til å overta jobben til Svendsen.

Det er uverdig. Og det er som skapt for å nære splittelsen som allerede finnes i Telenor, hvor noen ansatte støtter Brekke, andre Svendsen.

Dessuten tynner det ut den tilliten styret har til Brekkes evne til å håndtere situasjonen. Når vi er ved veis ende og Berit Svendsen er ute av Telenor, vil Sigve Brekke derfor være skadeskutt. Både i øynene til styret og mange av de ansatte.

Må ta ansvar

Besynderlig nok ser det ut til at Berit Svendsen er den som må ta ansvar og fratre sin stilling. Dette er nok også hva Brekke i dag håper på.

Dette har Svendsen selvsagt ikke lyst til, da det kan tolkes som et nederlag.

Ved at Svendsen stiller sin plass til disposisjon, som det gjerne heter, kan Brekke i bakkant møte pressen og beklage at utfallet ble som det ble. Akkurat dette er det langt vanskeligere for ham å utføre med troverdighet dersom han må fjerne henne med makt.

Nettopp derfor kan en fratredelse i realiteten bli Svendsens siste, lille triumf i Telenor. Ved å gå av kan hun vise seg større enn sin egen sjef, som nektet å gå av da han ble bedt om det av styreleder Wærsted i 2016.

Mange mener i tillegg hun er større enn ham når den slags skal vurderes langs den økonomiske aksen.

Vi har endt opp med omvendt logikk, hvor Svendsen vokser på å gjøre det siste hun vil. På den måten eksekverer hun det konsernsjefen ikke får til.

For det er jo slik at vi kan sitte og bestemme selv om vi skal ha jobben vår eller ikke.

Les mer: Bryter med tradisjonene

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen