Nettnøytralitet og skatteregler stopper Kroes

EU-kommisær Neelie Kroes må endre kursen for å skape et felles digitalt marked, mener teleanalytiker John Strand.

John Strand, Strand Consult
4. juni 2013 - 08:21

Teleanalytiker John Strand driver sitt eget konsulentselskap, Strand Consult EU Vice President Neelie Kroes’ have startet an important debate that may have a lasting impact on the telecom industry

Les mer om: