Når 5G er forskjellen mellom liv og død

Forventningene til utrulling av 5G-nettet er store og mulighetene knyttet til de enorme hastighetene mange. 5G vil også transformere en sektor som vi alle er avhengige av i spørsmål om liv og død; nødetatene, skriver Rohit Gupta i Cognizant.

Rohit Gupta i Cognizant
24. apr. 2020 - 08:05

5G er en ny teknologi – og å ta den i bruk er ikke bare en teknologiutfordring, men en mulighet til å tenke igjennom etablerte prosesser og gjøremåter på nytt. Ting vil ikke bare gå fortere, men foregå på en annen måte. Når adopsjonen av 5G øker og flere og flere enheter blir IoT-aktivert, vil mulighetene i en verden med nesten ingen forsinkelse i nettverkene være enorme. Jobben som ligger foran for oss alle, er å skape nye prosesser som utnytter nye muligheter som skapes – til samfunnets beste.

Les mer om: