Debatt

Mange vil ha GET

Det er bare vel et år siden fondet Candover kjøpte GET for 3,6 milliarder kroner. Ubekreftete opplysninger Teleavisen sitter med kan imidlertid tyde på at minst 2-3 mulige interessenter nå ønsker å overta. Adm. direktør Gunnar Evensen i Get sa imidlertid nylig på en konferanse at Candover har et 4-5 års perspektiv på sin investering.

Enhver bedrift som ikke har langsiktige industrielle eiere er i prinsippet til salgs på et hvert tidspunkt dersom prisen er riktig. Denne våren vil bli preget av betydelig konsolidering i den norske telebransjen. Tre muskelsterke Og det eråpenbart at flere konstellasjoner kan ha objektiv interesse av å overta Get. Vi ser iallfall tre mulige kjøpere: Bredbåndsalliansen / BaneTele / Lyse er den ene. Viasat/MTG er den andre og TeliaSonera er den tredje. Alle tre har det til felles at de

Forsiden akkurat nå

Til toppen