Lav ARPU gir økt innovasjon

Et oppdemmet behov for grunnleggende taletjenester driver stadig opp etterspørselen av mobile teletjenester over hele det afrikanske kontinentet. Selv med abonnementsvekst og økende etterspørsel, er det fortsatt en negativ utvikling i ARPU.  Gjennomsnittlig ARPU på kontinentet, var $13 ved utgangen av 2007. Den forventes å falle med ytterligere 8 % til $12 ved slutten av 2008. Men utfordringene utløser innovasjon, skriver Teleplans Afrika-ekspert Devine Kofiloto i denne kommentaren.

Bjørn Veseth
9. juni 2008 - 00:00

Andelen abonnenter med lav inntekt vokser når operatørene utvider dekningen fra byer til bygdene

Les mer om: