MOBIL

Klart for forhandlinger om 700 MHz-båndet

Kun NTV ønsker frekvenser for et digitalt bakkenett etter 2021. Dermed har mobiloperatørene en forhandlingspartner om tidligere frislipp av 700 MHz-båndet.

Den øvre delen av frekvensene som i dag benyttes til å bære kringkasting i det digitale bakkenettet, kan frigjøres til mobilformål før frekvenstillatelsen går ut 2. juni 2021, dersom mobiloperatører og Norges televisjon blir enige om dette.
Den øvre delen av frekvensene som i dag benyttes til å bære kringkasting i det digitale bakkenettet, kan frigjøres til mobilformål før frekvenstillatelsen går ut 2. juni 2021, dersom mobiloperatører og Norges televisjon blir enige om dette.

Den sjette april ble det klart at kun Norges televisjon (NTV) har søkt om frekvenstillatelse for bruk av frekvensområdet 470 – 694 MHz til kringkasting når dagens tillatelse går ut i 2. juni 2021. Det er NTV som har hånd om dette frekvensbåndet i dag, mens Norkring eier og drifter det fysiske nettverket som NRK og Riks-TV benytter til kringkasting.

Les mer om: