Jeg vil gjerne snakke med deg, Reynir!

Jeg registrerer at forbrukernes rettigheter overfor tilbyderne ikke er direkte berørt i ekomplanen, men antar det er dette vi skal snakke sammen om nå?

Gry Nergård, forbrukerombud
20. mai 2016 - 07:57

Regjeringens forslag til ekomplan inneholder mange gode mål og tiltak for utviklingen av ekomtjenester fremover. Det er bra for norske forbrukere. Jeg registrerer at forbrukernes rettigheter overfor tilbyderne ikke er direkte berørt i planen, men antar det er dette vi skal snakke sammen om nå Reynir?

Les mer om: