BREDBÅND

En tredje teleoperatør i emning?

Kombinasjonen av Get og TDC i Norge kan gi oss en ny sterk teleoperatør i Norge. Kanskje ved kjøp eller samarbeid med Broadnet og Ice.

Kan TDC-Get bli en aktør både på fastnett og mobilnett i Norge?
Kan TDC-Get bli en aktør både på fastnett og mobilnett i Norge?

Med kjøpet av Get ser det ut til at TDC har endret sin strategi fra å være en utbyttemaskin tilbake til en industriell teleoperatør. Det gir grunn til å streke opp noen tenkte utviklingsveier videre inn i framtida. Men hele tiden under forbehold om at TDC har skiftet strategi før, og kan gjøre det igjen.

Les mer om: