De som faller utenfor

I denne utgaven av Teleavisen offentliggjør vi noen hovedpunkter i den store bredbåndsundersøkelsen som Teleplan/Opinion har utført på oppdrag fra TeleNorge/Teleavisen.

Arne Joramo
19. sep. 2007 - 00:00

TeleNorge vil gjøre fem slike store undersøkelser før utgangen av neste år

Les mer om: