Data fra flere basestasjoner

New Jersey, Bell Labs: I jakten på mer fart i mobilnettene jobber forskere ved Alcatel–Lucents Bell Labs med å legge sammen data fra mange basestasjoner. Nettverks–mimo kaller de teknikken, som de har videreutviklet ved å redusere trafikken til basestasjonene.

Jakten på mer datafart i mobilnettene handler forenklet sett i bunn og grunn om å forbedre forholdet mellom signaler og støy i nettet, som ett av elementene for å øke effektiviteten i bruk av frekvensressurser. En av ”støy-kildene” i mobilnett er interferens fra andre basestasjoner i nettet. Det er denne ”støyen” som forskerne nå jobber med å utnytte for å øke mengden data som kan leveres til og fra mobilterminaler. Fødested for teknologier Hank Menkes er teknisk sjef i Wir

Forsiden akkurat nå

Til toppen