Dårlige utsikter til vekst i europeisk telekom

Salgsveksten blant europeiske telekomselskap har fra 2002 til 2004 sunket fra syv til rundt to prosent. Bare på mobilsiden ser enn en liten vekst, mens fastlinjevirksomheten faller. Resultatveksten kommer fra lavere kapitalutgifter og effektiviseringer.

I følge en ny undersøkelse fra revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG forvitrer salgsveksten hos europeiske telekomaktører. - Denne utviklingen kan ikke fortsette og telekomselskapene i Europa har en utfordring foran seg, sier Bjørn Kristiansen, partner i KPMG.Dårlig fortjenesteUndersøkelsen, som blant annet omfatter Telenor viser at den lille salgsveksten kommer hovedsakelig fra mobilvirksomhet. - Det er få utsikter til vekst i topplinjen, så fremtidig vekst må komme fra ytterligere

Forsiden akkurat nå

Til toppen