Dårlig drift alvorlig trussel mot sambandsnettene

Post- og teletilsynets rapport om norske sambandsnett, peker på svak driftskvalitet og utilstrekkelige beredskapssystemer i norske telenett.

For et par uker siden ble det kjent at Telenor lammet flere nordlandskommuner. Årsaken: Menneskelig feil og Telenors glemsel.

Nå viser en ny rapport, utarbeidet av Nexia på oppdrag fra Post- og teletilsynet, at dette langt i fra er noe enkelttilfelle. I rapporten betegner Nexia variabel operasjonell kvalitet og utilstrekkelige beredskaps- og krisehåndteringssystemer som to av de største risikofaktorene i norske telenett (se OP1 og OP2 i figuren).

Kun "sårbare sambandstraseer" oppgiså ha like stor sannsynlighet og større konsekvens enn operasjonelt slurv og dårlige rutiner (se SB2 i figuren).

I rapporten har Nexia gått grundig gjennom den norske sambands- og IP-infrastrukturen. Konklusjonene i rapporten er trukket på tvers av de norske sambandsleverandørene, som i hovedsak består av Telenor og Broadnet, i tillegg til en lang rekke mindre regionale aktører. Hvordan de ulike operatørene har gjort det i rapporten, fremgår i vedlegg til rapporten som alle er unntatt offentlighet.  

Forsiden akkurat nå

Til toppen