Columbi mobilegg

AD Columbi har raskt økende suksess med en mobil applikasjon som har et nærmest grenseløst potensial. Og det selv om den foreløpig er basert på noe så gammeldags som strekkoder. Med RFID kan løsningen videreutvikles.

Mobilen som arbeidsredskap for folk som arbeider ute i felten har til nå ikke fått den anvendelsen mange hadde spådd, utover enkel tale– og datakommunikasjon med hjemmebasen. AD Columbi har med applikasjonen mSolution tatt et langt skritt videre. Utgangspunktet for applikasjonen er alt registreringsarbeidet som de fleste feltarbeidere ofte er pålagt: arbeidsdoppgaver utført, timelister, bestillinger, tilstandsrapporter, etc. Med mSolution har det norske selskapet utviklet en applikasjo

Forsiden akkurat nå

Til toppen