Catch klar for børs

Catch Communications ASA har søkt om notering ved Oslo Børs. Hvis børsstyret godkjenner børssøknaden forventer selskapet å bli tatt opp til notering tidligst 29. mars i år. Catch er det andre bredbåndsselskapet etter NeXTGenTel som går på børs i Oslo.  

Selskapet vil i forbindelse med børsnoteringen gjennomføre en emisjon og et nedsalg fra eksisterende aksjonærer på til sammen 250 — 300 millioner kroner. I desember hentet selskapet inn 80 millioner kroner. Største aksjonær er Kistefos. Tilbudsperioden starter tirsdag 16.mars og avsluttes fredag 26. mars. Endelig kursintervall for transaksjonen vil bli offentliggjort ved tilbudsperiodens start.Lønnsom vekst- Catch Communications er et av de få lønnsomme bredbåndsselskapet i Norge. Vi

Forsiden akkurat nå

Til toppen