Bygger nett for kjente og ukjente tjenester

Jan Larsen og resten av staben i Eidsiva bredbånd har et mål om å bygge nett og levere bredbåndstjenester til 50.000 husstander i Hedmark og Oppland innen 2014. Han føler seg sikker på en ting: at tilbudet av tjenester ikke kan forutsees.

Eidsiva Bredbånd vedtok i fjor sammen med sine eiere en strategi for å bygge ut fibernett til et stort antall hustander i Oppland og Hedmark. Nylig fikk også selskapet kontrakt på bygging av trådløst bredbånd til så godt som alle husstander som i dagikke har et internett tilbud i de to svært spredt befolkede fylkene i den østlige delen av Sør-Norge. Det er også et mål at selskapet skal levere tjenester i kabelnett spesielt til borettslag i byer og tettsteder. Dette utgjør en stor a

Forsiden akkurat nå

Til toppen