BREDBÅND

Bygger fiber til 2000 husstander i fire nye fiberutbygginger

Global Connect er i gang med å ferdigstille arbeidet med å legge fiber i fire forskjellige områder i spredt befolkede strøk.

Mye av fiberutbyggingen Global Connect driver med, skjer ved mikrogrøfting – microtrenching – i asfalten.
Mye av fiberutbyggingen Global Connect driver med, skjer ved mikrogrøfting – microtrenching – i asfalten. Foto: Broadnet

Etter at frosten har forlatt jorda er Global Connect i full gang med å legge fiberbredbånd langs Trosbyfjorden i

Les mer om: