Bruk konsesjonsbetingelsene til aktiv styring

Sosialistisk Venstreparti mener noe av det mest sentrale er å sikre at informasjons- og kommunikasjonsnettverk skal være tilgjengelig for alle, og at alle institusjoner, virksomheter og enkeltmennesker skal få like vilkår med tanke på enhetspris over hele landet, lik kapasitet og lik hurtighet på utbyggingstakten.

Av Magnar Lund Bergo Tatt i bruk på en riktig måte kan den nye teknologien etter SVs mening, være med på å utjevne forskjeller mellom norsk sentrum og periferi og gi et løftute i distriktene med tanke på undervisning, skoler, næring, helse og bibliotek for bare å nevne noen av institusjonene som vil ha nytte av ny teknologi. Ut fra den informasjon som foreligger er det vanskelig å skulle binde segopp til noen teknisk løsning og måtte velge mellom digitalt bakkenett eller bredbånd.

Forsiden akkurat nå

Til toppen