Bredbåndsløs krisepakke

Regjeringen bevilger flere milliarder kroner til veier og jernbane i krisepakken, men ingenting til digital infrastruktur. Kommunene får 60 millioner kroner til "digital fornying", av en samlet IKT-post på 100 millioner.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen