Bredbånd vokser videre

Bredbåndsveksten fortsetter med uforminsket styrke. Både Catch og NextGenTel melder om kraftig kundevekst i november. NextGenTel fikk 3200 nye abonnenter, mens Catch, som er mer rettet mot bedriftsmarkedet, leverte over 2100 linjer.

Catch-konsernet leverte netto 2.106 linjer i november i år, tilsvarende en økning på 23 prosent fra oktober da konsernet leverte 1.710 linjer netto. Totalt har Catch 43.000 linjer i drift ved utgangen av november. Antall netto leverte linjer til private var 1.532, mens antall linjer levert til bedrifter var 574 linjer. Fra og med fjerde kvartal 2003 til og med tredje kvartal i år har det månedlige gjennomsnittet hos Catch ligget på netto 1.187 linjer. Tilveksten i november var således hø

Forsiden akkurat nå

Til toppen