Bredbånd til Oppland

Nesten 6000 elever i Opplandsskolene , i tillegg til en rekke kommuner og bedrifter vil få bredbånd i løpet av neste år. Oppland fylkeskommune har fått tildelt statlige midler til bredbånds infrastruktur til de videregående skolene på Lena, Leira, og Otta. Prosjektet er tildelt hele søknadsbeløpet på 7 mill. kr. fra Høykom.

Prosjektet har et foreløpig kostnadsanslag på 14,3 millioner norske kroner, hvor av halvparten nå er tildelt fra Staten via Høykom, den statlige tilskuddsordningen for høyhastighetskommunikasjon.  Den resterende finansieringen kommer fra samarbeidspartnerne Oppland fylkeskommune, Østre Toten kommune, Valdresregionen, Eidsiva Energi AS, og lokale næringsråd og bedrifter.  Arbeidet har vært et regionalt samarbeid der Oppland fylkeskommune bruker sine videregående skoler til å anskaf

Forsiden akkurat nå

Til toppen