Bredbånd til alle?

Tiden er moden for å begynne å tenke på neste generasjons bredbåndsnett, men hvordan skal man få en større andel av befolkningen på nett?

Haakon Sandven og Bjørn Erik Hagbartsen, Teleplan Consulting
24. apr. 2009 - 00:00

Tiden er moden for å begynne å tenke på neste generasjons bredbåndsnett, men vel så viktig er det å legge en plan for om og hvordan man skal få en større andel av befolkningen på nett. Dette vil være en nyttig øvelse både for bredbåndstilbyderne og myndighetene.

Les mer om: