Bredbånd til 85 prosent av husholdningene

Telia har inngått en avtale om utbygging av stamnettet i Kalmar län i Sverige. Avtalen her en verdi på 235 millioner kroner over fem år og betyr blant annet at 85 prosent av innbyggerne i länet og 90 prosent av bedriftene vil få bredbåndstilknytning.

 Av OlavAndré ManumSvenskene bruker bredbåndsutbygging aktivt som et distriktspolitisk virkemiddel. Det hersker bred enighet om at bredbånd kan bedre situasjonen for næringslivet i distriktene og gjøre bosetting på landsbygden mer attraktivt for moderne mennesker.Det tar også den svenske staten konsekvensene av. Under visse forutsetninger kan staten finansiere 50 prosent av en nettverksutbygging i en kommune, mot at kommunen selv finner en leverandør som tør investere i utbygging i u

Forsiden akkurat nå

Til toppen