Bredbånd og/eller DTT

De viktigste IT-politiske saker Stortinget har behandlet siden det bestemte at Telenor skulle delprivatiseres, skal opp i februar og mars. Først kommer det digitale bakkenettet (DTT) opp i februar og 7. mars er det duket for plenumsbehandling av bredbåndsmeldingen.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen