Børs, allianser og marked

I spillet om Bane Tele, Bredbåndsalliansen og bredbåndsbørsen tror vi en god porsjon markedsrettet pragmatisme er på sin plass. Det er motstridende interesser både lokalt og nasjonalt i flere spørsmål. Og det er mer enn nok snubletråder. Men det er også mye å tjene om å enes der det er mulig.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen