BOOTP

En (statisk) måte å fordele IP-adresser på, tatt i bruk så tidlig som i 1985 og i dag også kjent som RFP 951. Den gjør det mulig for maskiner på nettet å fungere som adresse-tjener, slik at maskinene finner hverandre på nettet.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen