Bluetooth danser med Wi-Fi

Barcelona: I erkjennelse av at Bluetooth i stigende grad befinner seg side om side med Wi-Fi i ulike enheter, vil Bluetooth nå benytte Wi-Fi til å overføre store filer. Etterhvert også i samme brikke.

Bluetooth benytter i dag samme frekvenser som Wi-Fi til overføring av data. Teknologien er laget for helt andre formål enn Wi-Fi opprinnelig, og har sin styrke i å sikkert koble sammen ulike enheter. Likevel har Bluetooth hele tiden jobber i retning av å kunne overføre stadig større datamengder, samtidig som de helst skulle ta vare på et lavt energiforbruk. Enklere for store filer Den logiske løsningen som vil bli innarbeidet i standarden og komme som produkter om et års tid, er å ben

Forsiden akkurat nå

Til toppen