Blir det bredbånd av dette da?

Vi som jobber i HØYKOM-programmet registrerer en utbredt oppfatning av at denne statlige tilskuddsordningen stort sett leverer utredninger og pilotprosjekter, og at støtten programmet gir i all hovedsak går til &"konsulentmat&", skriver Knut Adolphson, rådgiver i programsekretariatet i HØYKOM.

Av Knut Adolphson I tittelen til denne kommentaren insinueres det at HØYKOM-programmet ikke virker. Denne oppfatningen ble sist konkretisert i spesialutgaven av Teleavisen "Krafttak for bredbånd" i september ved siterte uttalelser fra Odd Roger Enoksen (Sp) og adm. direktør Bjarne Skaar i BKK Bredbånd. Vi regner med at disse ytringene delvis er grunnet i misoppfatninger av både programmets formål og faktiskevirkemåte. Det er viktig å være klar over at inntil oktober 2002 - da HØY

Forsiden akkurat nå

Til toppen