BKK søker fiberpartner

BKK ønsker å finne en partner som kan delta i videre satsing på fiberutbygging til privatmarkedet i Bergen og andre deler av selskapets dekningsområde. Lyse  kan være  en mulig partner.

- Vi ønsker å fortsette utbyggingen av fibernett i vårt dekningsorområde,  og  våre eiere vil satse videre i samarbeid med en eller flere partnere, sier Birthe Iren Grotle, konserndirektør for forretningsområde Kunde og leder av BKK Marked, hvor telekomsatsingen hører hjemme. Lyse som partner? BKK skriver i sin halvårsrapport at partnerspørsmålet skal avklares i løpet av året. På vårt spørsmål om Lyse er en aktuell partner for BKK, svarer Grotle at hun vil ikke gå inn i sp

Forsiden akkurat nå

Til toppen