— Betydelig feilvinkling

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet mener Teleavisen Inside Telecom sammenligner epler og bananer og presenterer informasjon ”med betydelig feilvinkling”.

Striden står om hvordan man best kan gi uttrykk for Telenors og NetComs samlede markedsandel

Les mer om: