BREDBÅND

Bergen Fiber inn i IT-Forum Vest

Som første medlem fra det tidligere fylket Hordaland, er Bergen Fiber nå del av organisasjonen IT-Forum Vest.

Det nye medlemmet i IT Forum Vest er indirekte eid av kommuner og har under koronakrisen økt aktiviteten for å holde hjulene igang og fordi de merker økt etterspørsel etter stabilt bredbånd via fiber. Som bildet viser, er det mye brostein som skal flyttes for å få fiberrørene ned i bakken i Bergen.
Det nye medlemmet i IT Forum Vest er indirekte eid av kommuner og har under koronakrisen økt aktiviteten for å holde hjulene igang og fordi de merker økt etterspørsel etter stabilt bredbånd via fiber. Som bildet viser, er det mye brostein som skal flyttes for å få fiberrørene ned i bakken i Bergen. Foto: Joachim Birkeland, Bergen Fiber

Bergen Fiber ønskes velkommen til foreningen av styreleder for IT-Forum Vest, Christiane Ulriksen

Les mer om: