Ber mobiltilbyderne skjerpe seg

Kunders identitet fastslås ikke godt nok ved kjøp av kontantkort, fastslår Post- og teletilsynet (PT). Nå forlanger tilsynet en innskjerping, så identitetstyveri kan unngås. 

PT krever at offentlig telefontjeneste ikke skal kunne benyttes før brukeren eller eieren er registrert på en entydig måte. Tilbyderne har ansvaret for at kravet er oppfylt, men det finnes tilfeller der dette ikke skjer. Skjerping  - Dette arbeidet må priorieteres høyt, skriver PT. Tilsynet ber mobiltilbyderne om å skjerpe rutinene for registrering av kontantkortkunder. Dette skal gjøre det vanskeligere å opprette et kontantkortabonnement i en annen persons navn. Identifisering av slut

Forsiden akkurat nå

Til toppen