BaneTele-emisjon vedtatt

Stortinget vedtok torsdag - ikke uventet - at Bredbåndsalliansen kan gå inn som deleier i BaneTele. Bredbåndsalliansen tilfører BaneTele 625 millioner kroner og får 50 prosent eierskap i selskapet.

Vedtaket gikk i gjennom etter mye kritikk fra opposisjonen på Stortinget. Kritikken gikk på det opposisjonen oppfatter som en "kameratslig hestehandel" mellom tidligere næringsminister Odd Eriksen og hasn partikamerat Tormod Hermansen, som er styreleder i Bredbåndsalliansen. Den nye næringsministeren Dag Terje Andersen avviste kritikken og påpekte at fusjonen har en god industriell begrunnelse:– Dette gir et verdifullt samspill mellom ulike nettverk. Og gjennom statens videreførte eie

Forsiden akkurat nå

Til toppen