BREDBÅND

– Må unngå ulovlige fibersubsidier

100 millioner kroner er satt av i to statsbudsjett for å støtte flere fiberkabler til utlandet. Nå nærmer reglene seg en ferdigstillelse.

Sjefingeniør i seksjon for analyse og regulering i sikkerhetsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Alexander Iversen, sier til Inside Telecom at myndighetene er i sluttfasen med å spesifisere ordningen for støtte til alternative fiberkabler til utlandet.
Sjefingeniør i seksjon for analyse og regulering i sikkerhetsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Alexander Iversen, sier til Inside Telecom at myndighetene er i sluttfasen med å spesifisere ordningen for støtte til alternative fiberkabler til utlandet. Foto: Eivind Rossen, Nkom

I april 2017 ble det klart at regjeringen ville sette av 100 millioner kroner til å støtte flere føringsveier for fiber ut av Norge

Les mer om: