BREDBÅND

Balanse og åpenhet i debatten om nettnøytralitet

I etterkant av Nasjonalt nettnøytralitetsforum har Telenors presentasjon avstedkommet reaksjoner fra Post- og teletilsynet (PT). Reaksjonene er så fordreide og overdrevne at vi ser oss nødt til å respondere.

Bjørn Hansen og Gorm Grønnevet i Telenor Research ønsker å beholde dagens bransjeregler for nettnøytralitet.
Bjørn Hansen og Gorm Grønnevet i Telenor Research ønsker å beholde dagens bransjeregler for nettnøytralitet.
Bjørn Hansen og Gorm Grønnevet, Telenor Research
15. des. 2014 - 07:45

La oss først gjøre dette klart: Telenor deltok aktivt i arbeidet med de norske retningslinjene. Telenor har sluttet seg til retningslinjene og har ingen planer om å innføre en forretningspraksis som bryter med disse retningslinjer. En nøytral internettaksess er og vil være vårt kjerneprodukt.

Les mer om: