Avtale om alarmbasert videosikring

BaneTele og Electronic Security Products AS (ESP) har inngått en rammeavtale for å tilby alarmbasert videosikring over nett. Samarbeidet vil bidra til effektivisering og rasjonalisering i den fremtidige restruktureringen av sikkerhetsbransjen.

Det er registrert økende interesse og fokus omkring alarmbasert videooverføring over nett de siste årene for å forebygge og redusere svinn-, rans- og voldsutviklingen, samt møte de terrortrusler som samfunnet nå erfarer. Bakgrunnen for dette er at teknologien for alarmbasert multimedia overføring over nett er etablert og at gevinsten og fordelene ved bruk av slike systemer er åpenbare.  - Våre systemer kan bl.a erstatte dagens kostnadskrevende manuelle overvåkningsopplegg med elektron

Forsiden akkurat nå

Til toppen